Psychotherapie bij angsten, burnout, depressie

vandaag-2 med hr

Wil je in korte tijd gelukkiger worden?

  • Ben je regelmatig onzeker, gespannen, verdrietig, bang of boos? 
  • Heb je last van een burnout of depressie?
  • Heb je ooit bedreigende situaties meegemaakt en die niet goed verwerkt? 
  • Vermoed je dat je gevoelens of lichamelijke klachten hiermee te maken hebben? 
  • Wil je van je klachten af en léven, in plaats van óverleven?
  • Ben je zeer gemotiveerd, en neem je je eigen verantwoordelijkheid? 


Ingrid Klooster

Ik kan je met de regressietherapie ondersteunen om zelf je problemen in 

korte tijd op te lossen. 


Je bent van harte welkom, een korte kennismaking is gratis.

Ingrid Klooster - Oldhoff                  


Opkomende zon (aurora) als symbool van toenemend geluk en licht in je leven