Reïncarnatie therapie

Soms zijn bepaalde gevoelens niet te verklaren door gebeurtenissen in je huidige leven. 

Wie weet zeker waar we voor onze geboorte waren en waar je hierna naar toe gaat? Mijn ervaring is dat we onderweg zijn. En op die reis doen we vele ervaringen op. In regressie kunnen we werken aan dieperliggende oorzaken uit vorige levens. Niet omdat het interessant is, maar om beter hier en nu aanwezig te zijn en je eigen keuzes te kunnen maken. Moet je persé geloven in reïncarnatie? Nee, een open blik is genoeg. 

Ook als je op zoek bent naar de diepere betekenis van je leven en je levensdoel of met vragen zit rondom leven of dood, kun je in een diepere trance in een zogenaamde spirituele regressie of zielsprogressie contact maken met je Hogere Weten en ervaren dat je werkelijk Thuis komt in liefde, vrede en verbondenheid. Deze verrijkende ervaring zal zeer positief doorwerken in je leven.