Reïncarnatie therapie

Soms zijn bepaalde gevoelens niet te verklaren door gebeurtenissen in je huidige leven. Wie weet zeker waar we voor onze geboorte waren en waar je hierna naar toe gaat? Mijn ervaring is dat we onderweg zijn. En op die reis doen we vele ervaringen op. Op de volgende pagina’s geef ik kort ervaring weer die nog doorwerken in het huidige leven.

In regressie kunnen we werken aan dieperliggende oorzaken uit vorige levens om vervolgens beter in het hier en nu aanwezig te kunnen zijn en je eigen keuzes te kunnen maken. 

Moet je persé geloven in reïncarnatie? Nee, een open blik is genoeg. Reïncarnatie therapie is niet zweverig. Het gaat heel concreet uit van je klachten in het hier en nu. Bovendien ben ik een nuchtere Groningse, en hou ik je goed gegrond. Tegelijkertijd beleef je spirituele ervaringen die je werkelijk verder helpen op je levenspad. 


Ook als je op zoek bent naar de diepere betekenis van je leven en je levensdoel of met vragen zit rondom leven of dood, kun je in een diepere trance in een zogenaamde spirituele regressie of zielsprogressie contact maken met je Hogere Weten en ervaren dat je werkelijk Thuis komt in liefde, vrede en verbondenheid. Deze verrijkende ervaring zal zeer positief doorwerken in je leven.