Wat is EMDR ?


EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een veel gebruikte wetenschappelijk onderbouwde succesvolle psychotherapeutisch techniek om veelal enkelvoudige trauma’s te behandelen. Tijdens een EMDR sessie word je gevraagd terug te denken aan de traumatische gebeurtenis met alle bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd wordt je afgeleid, doordat je gevraagd wordt om je aandacht te richten op de hand van de therapeut, op klikjes die je via een koptelefoon hoort of lichtjes die op een balk heen en weer gaan. Er wordt volgens een vast protocol gewerkt met stimuli sets. Na elke set is er een pauze, waarin de therapeut je vraagt wat er in gedachten naar boven komt. 


Deze EMDR procedure brengt vooral gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je wordt tijdens EMDR na elke set gevraagd om je te concentreren op de meest opvallende verandering. De opeenvolgende sets zorgen ervoor dat de herinnering stapje voor stapje haar kracht en emotionele lading verliest en het gemakkelijker wordt aan de pijnlijke gebeurtenis terug te denken. 


EMDR vind ik een prachtige techniek die gelukkig breed toepasbaar is en door steeds meer huisartsen wordt voorgesteld. Speciaal daartoe opgeleide psychologen  binnen en buiten de GGZ werken ermee. 


Ook ik heb in het verleden gewerkt met EMDR.  Daar doe ik nu niet zo vaak meer, omdat ik uit ervaring weet dat regressietherapie nog effectiever kan zijn. Als jij EMDR aangeraden hebt gekregen en je bent in staat om je eigen verantwoordelijkheid in je leven te dragen, kan regressietherapie wellicht een nog snellere en effectievere optie zijn om van je problemen af te komen.


Of heb jij al eerder EMDR behandelingen gehad en is je probleem nog niet helemaal over? Dat kan heel goed. Ga alsjeblieft niet denken dat het dan aan jou ligt of dat je een hopeloos geval bent. Het kan heel simpel zo zijn dat EMDR ten dele heeft gewerkt. Misschien heb je gewerkt aan de verwerking van een bewuste traumatische herinnering. Het kan echter zijn dat dat trauma eigenlijk een herhaling was van eerdere trauma’s die verdrongen zijn. Dan is verwerking nog op een diepere laag nodig, want dan is de bewuste herinnering, waar je aan gewerkt hebt, niet de diepst liggende oorzaak was van je problemen. 

Kortom in beide gevallen is regressietherapie een mogelijkheid om toch van je klachten af te komen.