EMDR


EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is een veel gebruikte wetenschappelijk onderbouwde succesvolle techniek om veelal enkelvoudige trauma’s te behandelen. Tijdens een EMDR sessie word je gevraagd terug te denken aan de traumatische gebeurtenis met alle bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd wordt je afgeleid, doordat je gevraagd wordt om je aandacht te richten op de hand van de therapeut of op klikjes die je via een koptelefoon hoort. Er wordt volgens een vast protocol gewerkt met stimuli sets. Na elke set is er een pauze, waarin de therapeut je vraagt wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt vooral gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je wordt na elke set gevraagd om je te concentreren op de meest opvallende verandering. De opeenvolgende sets zorgen ervoor dat de herinnering stapje voor stapje haar kracht en emotionele lading verliest en het gemakkelijker wordt aan de pijnlijke gebeurtenis terug te denken. 


Ik heb in het verleden mensen geholpen via EMDR. Ik vind het een prachtige techniek die gelukkig breed toepasbaar is en door psychologen veelvuldig wordt ingezet. Persoonlijk werk ik niet zo vaak meer met EMDR omdat ik inmiddels uit ervaring weet dat regressietherapie nog effectiever kan zijn. Als jij EMDR aangeraden hebt gekregen en je bent in staat om je eigen verantwoordelijkheid in je leven te dragen kan regressietherapie ook een optie zijn.

Heb jij al eerder EMDR behandelingen gehad en is je probleem nog niet helemaal over, dan kan het zijn dat EMDR ten dele heeft gewerkt, en dat verwerking nog op een diepere laag nodig is. Ook kan het zijn dat de bewuste herinnering, waar je aan gewerkt hebt, niet de diepst liggende oorzaak was van je problemen. In beide gevallen is regressietherapie een mogelijkheid om toch van je klachten af te komen.