Contact  / tarief


Afspraken voor nieuwe cliënten graag aanvragen via whatapp op 06 2006 1342 met opgave van je email adres.

De eerste mogelijkheid is nu half  juli 2023. Je kunt al wel de intake inplannen en het formulier opvragen.  

Laat gelijk weten of je de intake wilt combineren met een aura reading door mijn man Eugène.  Zie www.aurora-bewustwording.nl  Dit is heel zinvol, we weten dan direct waar de kern van je problematiek zit én wat je potentie is. Een hoopvol begin. Je kunt de reading opnemen, ik maak aantekeningen.   

Na de intake schatten we in hoeveel sessies nodig zijn. 


Ingrid Klooster-Oldhoff   Mandenmakerstraat 105,  3841 VD Harderwijk   info@regressietherapieharderwijk.nl .    

Zie hieronder voor de tijden en uurtarief.

 8.30 -  + 10.00 uur intake Ingrid incl. reading door Eugène (soms gelijk sessie erachter aan)

11.30 - + 13.30 uur intake of regressie Ingrid (als je van heel ver komt, mogelijk met Eugène erbij)

14.00 - + 16.00 uur regressie Ingrid 

16.30 -    17.30 uur reading Eugène 


Uurtarief                                                     (Je ontvangt achteraf de factuur via mail)

standaard  € 60 excl. btw = € 72,60 incl. btw         

laag           € 45 excl. btw = € 54,45 incl. btw  (alleenstaand met alleen WIA, WAO, Wajong, bijstandsuitkering)

hoog          € 75 excl. btw = € 84,70 incl. btw  (bij vergoeding door je werkgever)          


It is possible to have regressiontherapy in english. Ich spreche deutsch, also Therapie ist auch möglich für dich. Si vous voulez nous pouvons parler francais. 


Bij onderstaande verzekeraars kun je de factuur declareren indien je aanvullend verzekerd bent. Check vooraf je vergoeding. Ik heb geen aparte afspraken gemaakt met hen, zoals veel fysiotherapeuten.

  

Zilveren Kruis/ Pro Life, De Friesland, FBTO en Interpolis.

Zilveren Kruis, Pro Life, De Friesland, FBTO, Interpolis  Via NVRT, lid nr 1340 :   Prestatiecode 24512. Regressie (reïncarnatie)therapie. Bij deze behandelvorm wordt er bijvoorbeeld met trance technieken getracht het verleden van de cliënt opnieuw naar voren te halen. Door het verleden opnieuw te beleven, of door een beter zicht te hebben op gebeurtenissen, kunnen gevoelens worden verwerkt. In het geval van reïncarnatietherapie wordt er dan tevens gekeken naar vorige levens en de invloed die deze hebben op de ziel/karma en dus op het huidige leven.

Zilveren Kruis, Avero Achmea, FBTO, OZF,  De Friesland, CZ, Ohra, CZ direct, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnham, Menzis Zorgaanbod (MEZ, ONVZ. Via CAT level 3: lidnr CAM1839-19-01-19 vakgroep psychosociale therapie. Prestatiecode 24400  Spirituele Therapie is een therapievorm die in principe geschikt is voor iedereen die met vragen of problemen van persoonlijke aard zit en daar hulp bij zoekt. Als we in ons leven fysieke, emotionele en/of mentale problemen tegenkomen, zijn deze uitdrukking van een storing in de verbinding met ons diepste zelf. N.B. 


Om je proces verantwoord te begeleiden, duren regressiesessies meestal 2 uur.  Therapeutische gesprekken tussendoor kunnen beperkt worden tot een uur.  Bij verhindering, graag 24 uur vooraf afmelden.

- Kamer van Koophandel nummer 59659815  

- AGB Code I.M. Klooster 90100160  AGB Praktijkcode 90059774


Ik voldoe aan alle wettelijke verplichtingen voor psychosociaal therapeuten en ben aangesloten bij 

- NVRT, Ned. Vereniging van Reïncarnatietherapeuten, zie www.NVRT.nl

- CAT, (Complementair Aanvullende Therapeuten) level 3, CM1839-19-01-19 zie www.CAT.nl

CATVergoedbaarVirtueelschild-2

  /