Vergoedingen

Bij onderstaande verzekeraars kun je de factuur declareren indien je aanvullend verzekerd bent. Check vooraf je vergoeding. Ik heb geen aparte afspraken gemaakt met hen, zoals veel fysiotherapeuten.

  

Zilveren Kruis/ Pro Life, De Friesland, FBTO en Interpolis.

Zilveren Kruis, Pro Life, De Friesland, FBTO, Interpolis  Via NVRT, lid nr 1340 :   Prestatiecode 24512. Regressie (reïncarnatie)therapie. Bij deze behandelvorm wordt er bijvoorbeeld met trance technieken getracht het verleden van de cliënt opnieuw naar voren te halen. Door het verleden opnieuw te beleven, of door een beter zicht te hebben op gebeurtenissen, kunnen gevoelens worden verwerkt. In het geval van reïncarnatietherapie wordt er dan tevens gekeken naar vorige levens en de invloed die deze hebben op de ziel/karma en dus op het huidige leven.

Zilveren Kruis, Avero Achmea, FBTO, OZF,  De Friesland, CZ, Ohra, CZ direct, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnham, Menzis Zorgaanbod (MEZ, ONVZ. Via CAT level 3: lidnr CAM1839-19-01-19 vakgroep psychosociale therapie. Prestatiecode 24400  Spirituele Therapie is een therapievorm die in principe geschikt is voor iedereen die met vragen of problemen van persoonlijke aard zit en daar hulp bij zoekt. Als we in ons leven fysieke, emotionele en/of mentale problemen tegenkomen, zijn deze uitdrukking van een storing in de verbinding met ons diepste zelf. N.B. 


- Kamer van Koophandel nummer 59659815  

- AGB Code I.M. Klooster 90100160  AGB Praktijkcode 90059774


Ik voldoe aan alle wettelijke verplichtingen voor psychosociaal therapeuten en ben aangesloten bij 

- NVRT, Ned. Vereniging van Reïncarnatietherapeuten, zie www.NVRT.nl

- CAT, (Complementair Aanvullende Therapeuten) level 3, CM1839-19-01-19 zie www.CAT.nl