In het nauw


Cliënt is een creatief mens, het buitenbeentje in traditioneel gezin. Hij voelt zich onbegrepen en beoordeeld door de familie. Telkens weer heeft hij het gevoel dat ze hem niet horen, niet echt zien, dat hij niet mag zijn wie hij is. Hij voelt zich daardoor niet veilig in zijn eigen familie.

In regressie blijkt dat hij een onschuldige man is, die wordt aangezien voor oproerkraaier. Officiële rechtspraak was er nog niet en door de dorpelingen werd hij naar een afgrond gedreven. Terwijl hij denkt ze vergissen zich, ik ben iemand anders hij voelt zich in het nauw gedreven en stapt ie achteruit. Hij valt in het ravijn in en sterft.

Na deze sessie ervaart cliënt dat hij zich minder in het nauw gedreven voelt door zijn familieleden en is hij zich meer bewust van zijn eigen bestaansrecht.